Zaloguj się

Zaawansowane
Polecam KYLOS hosting
Ogłoszenie

Bezpłatne kursy dla instruktorów nauki jazdy cena: 0.00 PLN

Miasto:
Ulica:
Osoba / Firma: Nela
Email: kontakt@osk-nela.pl
Telefon:
Strona www: http://
   
Treść:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do przeprowadzania zajęć teoretycznych oraz praktycznych dla kandydatów na kierowców a także uzyskanie wymaganych uprawnień.

Całość szkolenia jest prowadzona w oparciu o nowe przepisy, które weszły w życie w dniu 19-01-2013. Nowe regulacje prawne dokonały wielu zmian w systemie szkolenia, egzaminowania oraz prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. 

 

Wykładowca, a Instruktor nauki jazdy:

Przepisy Ustawy o kierujących pojazdami rozróżniły również pojęcie Wykładowcy i Instruktora Nauki Jazdy.

Każda osoba, która uzyska uprawnienia Wykładowcy Nauki Jazdy będzie mogła szkolić kandydatów na kierowców tylko w zakresie teoretycznym, natomiast uzyskując uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy uzyskacie Państwo prawo do szkolenia przyszłych kierowców w zakresie części teoretycznej i praktycznej.

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Każdy uczestnik powinien spełnić następujące wymagania:

 

- posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

 

- posiadać prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 2–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

 

- posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

 

- posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

 

- posiadać zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty:

- wraz z nowymi przepisami nie jest już wymagane wykształcenie średnie,

- fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,

- prawo jazdy,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych,

- wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,

 

Szkolenie:

podstawowe:

- przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę,

dodatkowe:

- każdorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu,

- jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora,

- jeżeli został skreślony z ewidencji instruktorów.

 

Egzamin wewnętrzny obejmuje:

wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

 

Egzamin państwowy:

przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez wojewodę oraz składa się z:

 

    części teoretycznej - w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego

    pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych

    części praktycznej - obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych.

 

Badania lekarskie i psychologiczne:

Informujemy, że współpracujemy z gabinetami lekarskimi i pracowniami psychologicznymi, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom promocyjne ceny badań i kompleksową obsługę.

 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne pod podanym w ogłoszeniu numerem telefonu.

Zapraszamy.
Wyślij wiadomość do firmy: zostanie ona dostarczona pod adres email firmy.

CAPTCHA: Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem,
a tym samym przeciwdziałanie spamowi. Proszę przepisać dwa słowa.

Ogłoszenie dodano: 2013-11-15 | Ogłoszenie ważne do: 2013-11-29 | Liczba wyświetleń strony: 154

Reklama
Ogłoszenia Wroclawianin.net to darmowe ogłoszenia wrocław, bezpłatne ogłoszenia wrocław, oferty pracy wrocław, ogłoszenia dolnośląskie, nieruchomości, motoryzacja, biznes, dla dzieci, usługi, zwierzęta, muzyka, agd rtv, nauka i korepetycje, ogłoszenia bez rejestracji, baza ogłoszeń, dodaj ogłoszenie